اينترنتی!!

این هفته کاری از مهدی مباشر می زارم که روزی که تو دانشگاه شیراز برای جمعی از مهمان های داخلی و حتی خهارجی خوندش خیلی گل کرد

برتر از هر ابتکار و اکتشاف و اختراع
                                          هست این دنیای حیرت آور اینترنتی
حضرت آفا درون خانه ی خود داده لم
                                        خواستگاری می کند از دختر اینترنتی
همچنان آن دختر باهوش از رایانه اش
                                          می تواند قر زند یک شوهر اینترنتی
در پی زن بعد از این بر این در و آن در نزن
                                        دکمه ی رایانه و صد همسر اینترنتی
این کند انگشت آن یک حلقه ی رایانه ای
                                        آن کند بر دست این انگشتر اینترنتی
ای بسا معتاد تزریقی که دور از چشم ها
                                   می کند آنجای خود یک نشتر اینترنتی
اشغری می گفت ما را شاعتی یک بش بش است
                                            در کنار منقل و خاکشتر اینتر نتی
سیخ و سنگ و زر ورق از بی کلاسی می شود
                                         هست در ماری جوانا جوهر اینترنتی
از برای خر سواران سیاسی بهتر است
                                      از دو صد خروار اسکن یک خر اینترنتی
کاش می شد تا بسازن از برای دسته ای
                                          چند ولتی فکر در مغز سر اینترنتی
ترس از آن دارم که روزی روی آنتن ها یکی
                                               آید و گوید منم پیغمبر اینترنتی!!!

/ 6 نظر / 30 بازدید
محسن رضوی

درود ! ديگه چرا آنجايش را پر کردی ؟خودش که مشخص است!

محبوبه

سلام انتخاب خوبی بود .

مهرآبان

سلام دوست عزيز بسيار جالب بود مرسی خبرمون کردی

فرشته مهر

به نام "او" که مهربانترين مهربانان است آن گاه كه تنها شدي ودر جست وجوي يك تكيه گاه مطمئن هستي بر "او" توكل نما (نمل/79)آن گاه كه نوميدي بر جانت پنجه افكنده و رها نمي شوي به "او "اميدوار باش(زمر/53)آن گاه كه دوست داري كسي همواره به يادت باشد به ياد"او" باش كه او همواره به ياد تو ست (بقره/152)آن گاه كه دوست داري به آرزويت برسي به درگاه "او "دعاكن تا اجابت نمايد(غافر/60)