شعر در تأثر از دنیای برون

سلامی دوباره. و با شرمندگی از سوی اینجانب که به دلایلی که خود می‌دانم همه‌اش توجیه است نتوانستم برای به روز کردن این کانون گرم ادبی به خدمت شما بیایم

در هنگامی که به مطالعه ی کتابی از یادداشت های شریعتی بودم دکتر شریعتی در آ‌ن زمان به صورت مقاله به تحلیل در مورد اقبال لاهوری آورده بود در روزنامه ی خراسان چند سخنی که در حقیقت در مدح ایشان بوده و من نیز سراپا چشم شدم و غرق در خواندن برای فهم بیشتر و باز هم به نتیجه ای دست یافتم که قبلا هم صحبت از آن کرده بودم که جهان بینی و وقایع اطراف انسان بیشترین تأثیر را در اشعار انسان دارد.البته ناگفته نماند که همیشه اشعارهای جهان متأثر از عشق بوده اما جهان بینی و چگونه زیستن آن به بهترین شکل برای شاعران نیز سوژه‌ ای خوب است. اقبال که در به وجود آمدن پاکستان نیز نقش داشت و مخالفان سیاسی فراوانی نیز داشت سخن خود را به کنایه در اشعار خود آورده بود و در اشعار او می‌توان در چارچوب سیاست مصرع هایی را یافت که گویای وقایع دوران خود بوده.

سخن کوتاه کنم و امیدوارم شاعران ما نام شاعران و شهرت شاعران ایرانی را همواره در یاد جهانیان زنده نگه دارند.

/ 0 نظر / 18 بازدید